'Hương vị tình thân' phần 1 kết thúc, khán giả xúc động viết thơ động viên Phương Oanh