Trấn Thành bị chỉ trích là 'ích kỉ' khi PR phim ngoại ngay khi 'Lật mặt 48h' của Lý Hải vừa ra mắt